Je weet pas hoe sterk je bent
wanneer sterk zijn 
de enige keuze is 
die je hebt

Wat te doen na een overlijden?

Huisarts bellen

Wanneer iemand thuis komt te overlijden, belt u eerst de huisarts. Deze komt om het overlijden officieel vast te stellen en u op dat moment te ondersteunen. Uw huisarts vult ook de overlijdenspapieren in. Wanneer iemand overlijdt in een ziekenhuis of een verpleeghuis zorgt het verplegend personeel dat er een arts komt.

Uitvaartverzorger bellen

Ondanks alle verdriet bij een sterfgeval moeten er ook praktische zaken worden geregeld. Nadat wij in kennis zijn gesteld van het overlijden, stellen wij u enkele vragen om de te kunnen inschatten wat wij op dat moment kunnen betekenen.

Verzorging van de overledene

In overleg met de nabestaanden verzorgen wij de overledene, het wassen, aankleden en in een uitvaartkist leggen. Bij een overlijden in een ziekenhuis of verpleeghuis is het wassen en kleden vaak ter plaatse al geregeld. Wilt u zelf uw dierbare verzorgen? Dat kan, eventueel met hulp van ons. Na het verzorgen, brengen wij de overledene naar huis of naar een aula.

Regelen van de eerste zaken

Andere zaken die wij van u overnemen op de dag van overlijden zijn bijvoorbeeld het vastleggen van plaats en tijdstip van de uitvaart en het opstellen, drukken en verzenden van rouwbrieven en het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden.