Wat je in je hart bewaart raak je nooit kwijt

Over uw verzekeringsmaatschappij

Tips om teveel betalen te voorkomen

Het is een wijdverbreid misverstand dat u verplicht bent de uitvaart te laten verzorgen door de verzekeringsmaatschappij waar u een polis heeft afgesloten. Niets is minder waar! Als u zelf kiest voor een uitvaartverzorger wordt het verzekerde bedrag ook gewoon uitbetaald.

U mag zelf uw uitvaartverzorger kiezen

Ook al bent u bij een bepaalde maatschappij verzekerd voor de kosten van een uitvaart; u hoeft deze maatschappij niet te laten bellen na een overlijden. Uw nabestaanden mogen zelf beslissen welke uitvaartverzorger de zorg voor de uitvaart op zich neemt. Dat bepaalt u zelf, eventueel door middel van een codicil of een voorgesprek. 


Wij benaderen uw verzekeringsmaatschappij

Wij nemen namens u contact op met de verzekeringmaatschappij. Ook zorgen wij er voor dat deze alle benodigde papieren toegestuurd krijgt om tot uitkering te kunnen overgaan.

Het verzekerde bedrag wordt altijd uitbetaald

Het verzekerde bedrag wordt na ons contact met de maatschappij overgeboekt naar een bankrekening van Uitvaartverzorging Kiers. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de verzamelfactuur van de uitvaart. Een eventueel tegoedbedrag maken wij over naar een bankrekeningnummer van de familie.

Pas op voor teveel betalen

Op een polis staat bijna altijd vermeld: "Binnen 24 uur melden van overlijden!" Veel mensen denken dat dit een voorwaarde is voor het uitkeren van het polisbedrag. Het is echter de bedoeling van de verzekeringmaatschappij om een eigen uitvaartverzorger naar de familie toe te sturen. Zij weten namelijk exact welk bedrag er te besteden is en wat dus opgebruikt kan worden. Meestal is het doel om te proberen zo veel mogelijk te laten bijbetalen.

Lagere kosten als u zelf kiest

Als u de uitvaart laat bepalen door uw verzekeringsmaatschappij krijgt u een willekeurige uitvaartverzorger toegewezen. Vaak is dat financieel onvoordelig. Wanneer u een zelfgekozen, regionale uitvaartverzorger belt, bent u zeker niet duurder uit. Vaak liggen de kosten zelfs aanmerkelijk lager. Bovendien is een regionale uitvaartverzorger beter bekend met de plaatselijke gebruiken.

Niemand neemt het u kwalijk als uw zienswijze in de loop der jaren verandert. Ook uw persoonlijke omstandigheden kunnen veranderen waardoor u tot een andere keuze kunt komen. 

Voor advies kunt u ons altijd bellen: 0521 38 17 90.

TIP : Kies het verzekerde bedrag niet te hoog !!!